top of page
Algemene voorwaarden

Op de diensten van Een nieuwe morgen Counseling zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Barbara Soesan (eigenaar van Een nieuwe morgen Counseling en hierna te noemen ‘de counselor’) is erkend CAT-therapeut (Collectief Alternatieve Therapeuten). Een nieuwe morgen Counseling voldoet aan de Wkkgz en is aangesloten bij geschilleninstantie GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten).

 

Toewijding

Je kunt er als cliënt van Een nieuwe morgen counseling op rekenen dat de counselor zich naar beste kunnen inzet om het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens toewijding verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

 

Aansprakelijkheid

Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counselingtraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

 

Ethische code

Een counselor valt onder de ethische code voor counselors. Vanzelfsprekend werkt ook Een nieuwe morgen Counseling volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

 

Verantwoordelijkheid
Tijdens het traject moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nimmer toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet te allen tijde werken volgens de hoogste ethische standaarden.

 

Anti-discriminatieregels
De counselor dient zich bewust te zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor dient ervoor te zorgen dat hij een anti-discriminerende houding en gedrag heeft.

 

Vertrouwelijkheid
De counselor dient het hoogste niveau vertrouwelijkheid te bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor counseling en therapie.

Contracten
De counselor dient de condities en voorwaarden waaronder hij counseling aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar te maken. Bij verandering hiervan dient de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming te bereiken.

 

Grenzen
Tijdens en rond de counselingsrelatie dient de counselor duidelijke grenzen te stellen en in acht nemen. Hij dient altijd rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De counselor dient al het mogelijke te doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie

bottom of page