top of page

Privacy statement

 

Een nieuwe morgen Counseling, gevestigd aan J.P. Kloosstraat 15 in Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu (zoals naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres). Als je contact met mij opneemt (via mail of telefoon) verwerk ik deze gegevens in mijn cliëntenbestand als (potentiële) cliënt van Een nieuwe morgen counseling. Als je daadwerkelijk cliënt bij mij wordt zal ik ook om je betaalgegevens vragen.

 

Een nieuwe morgen bewaart je persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.  Ze worden alleen gedeeld met de accountant van Een nieuwe morgen Counseling. Alleen wanneer het wettelijk verplicht is zal Een nieuwe morgen je gegevens delen met andere instanties. Mocht je contact met me opnemen maar besluiten geen cliënt te worden, dan verwijder ik je gegevens. Zowel de persoonsgegevens als de back-up hiervan worden onder andere door middel van encryptie beveiligd.

 

Om mijn website goed te laten functioneren maakt deze gebruik van Google Analytics-cookies. Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google slaat het laatste deel van je IP-adres niet op. Ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Jouw rechten:

Je hebt ten alle tijden het recht om de gegevens die ik van je bewaar in te zien en te corrigeren. Je kunt me ook vragen om je gegevens door te sturen naar iemand anders (bijvoorbeeld een andere begeleider) of om ze juist te wissen.

bottom of page